پورتال مرکز تحقیقات اخلاق

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

[query-result:mainheadline]

اطلاعیه ها

مشاهده همه اطلاعیه های عمومی

مشاهده همه اطلاعیه های عمومی

اخبار دانشگاه

تازه ترین اخبار دانشگاه ما

برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار با حضور دانشجویان
کارگاه آموزش نرم افزار

برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار با حضور دانشجویان

آماده سازی و برگزاری کارگاه بخیه و پانسمان
هسته آموزش کارگاهی کارگروه آموزش پاسخگو EDC

آماده سازی و برگزاری کارگاه بخیه و پانسمان

تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه
به مناسبت روز پژوهش

تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه

اخبار چندرسانه ای

برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار با حضور دانشجویان

برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار با حضور دانشجویان

عکس

تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه

تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه

عکس

درمانگاه بیمارستان پیمانیه مراجعه کنید

ویدئو

برای ویزیت متخصصین عفونی، به کلینیک هنری

صوت

رویدادها

بیمارستان استاد مطهری منتخب رعایت بهداشت دست و کنترل عفونت در سطح دانشگاه شد

روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای

روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای

روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای

خدمات دانشگاه

معرفی خدمات دانشگاه

صفحه علم سنجی

انتصابات

پرتال جامع شهدای دانشجو

سامانه پژوهان

رزرو اینترنتی نوبت

سامانه کتب دانشگاه

صفحه علم سنجی

صفحه علم سنجی

صفحه علم سنجی

تنظیمات قالب